Ik probeer onderscheid te maken door er voor te zorgen, dat de ecologische belasting (CO2 uitstoot) van mijn tegels zo laag mogelijk blijft. Dat heet tegenwoordig duurzaam.
Ik gebruik nu een mengsel van Nederlandse rivierklei, Drentse potklei, Twentse baksteenklei en Duitse klei uit Westerwald. Ik heb gekozen voor groene stroom en mijn oven heeft een hoog rendement wegens de toepassing van moderne isolatietechnieken en warmte terugwinning.
Rest klei en restglazuur worden opnieuw verwerkt, spoelwater en slib worden gescheiden en zoveel mogelijk hergebruikt. Het percentage afval dat wordt afgevoerd is minder dan 5 %.
Dat helpt allemaal mee en daar kan geen Chinese of Marokkaanse import tegel tegen op..