TESTPAGINA

aanpassen pagina:

à aankomst in dashboard

à klik op “pagina’s”

à scroll naar de pagina die je wil aanpassen

à klik de titel van de pagina aan

à pas de tekst aan, net als word

à klik op “bijwerken”